ПРОЕКТО-ДОКУМЕНТИ

Атестация на учените от ИИКТ-БАН за периода 2014 - 2016 г.

- Важна информация
- Издателства
- Методически указания
- Въпроси и отговори
- Атестационна карта за учен: Excel формат pdf формат

Атестация на учените от ИИКТ-БАН за периода 2011 - 2013 г.

Методически указания

Критерии

Атестационна карта

Извлечения от годишните отчети на ИИКТ-БАН за:

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Публикации ИИКТ-БАН за:

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Цитирания ИИКТ-БАН за:

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013