Обяви

2024

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бл. 2 на бул. „Цариградско шосе" № 125 за срок не по-дълъг от 3 години, започващ от 07.05.2024 г. едно помещение. Помещение № 343, разположено на третия етаж, с обща площ от 24,96 кв. м. и прилежащи към него 8,99 кв. м. идеални части от общи части, е предназначено за офис и се предлага на цена не по-малка от 105,23 евро без ДДС. Обявата е с валидност 7 дни от датата на публикуване.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0879 665 892

Публикувано на 8.04.2024

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бл. 2 на бул. „Цариградско шосе" № 125 за срок не по-дълъг от 3 години, започващ от 25.01.2024 г. три помещения. Помещение № 109, разположено на първия етаж, с обща площ от 18 кв. м. и прилежащи към него 6,48 кв. м. идеални части от общи части, е предназначено за офис и се предлага на цена не по-малка от 75,89 евро без ДДС. Помещение № 110, разположено на първия етаж, с обща площ от 18 кв. м. и прилежащи към него 6,48 кв. м. идеални части от общи части, е предназначено за офис и се предлага на цена не по-малка от 75,89 евро без ДДС. Помещение 111, разположено на първия етаж, с обща площ от 42 кв. м. и прилежащи към него 15,12 кв. м. идеални части от общи части, е предназначено за офис и се предлага на цена не по-малка от 177,07 евро без ДДС. Обявата е с валидност 7 дни от датата на публикуване.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0879 665 892

Публикувано на 9.01.2024

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бл. 2 на бул. „Цариградско шосе" № 125 за срок не по-дълъг от 3 години, започващ от 25.01.2024 г. едно помещение. Помещение № 343, разположено на третия етаж, с обща площ от 24,96 кв. м. и прилежащи към него 8,99 кв. м. идеални части от общи части, е предназначено за офис и се предлага на цена не по-малка от 105,23 евро без ДДС. Обявата е с валидност 7 дни от датата на публикуване.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0879 665 892

Публикувано на 9.01.2024

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бл. 2 на бул. „Цариградско шосе" № 125 за срок не по-дълъг от 3 години, започващ от 25.01.2024 г. Помещение № 344, разположено на третия етаж, с обща площ от 18,29 кв. м. и прилежащи към него 6,58 кв. м. идеални части от общи части, е предназначено за офис и се предлага на цена не по-малка от 77,11 евро без ДДС. Обявата е с валидност 7 дни от датата на публикуване.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0879 665 892

Публикувано на 9.01.2024

2023

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бл. 2 на бул. „Цариградско шосе" № 125 за срок не по-дълъг от 3 години, започващ от 01.12.2023 г. едно помещение. Помещение № 345, разположено на третия етаж, с обща площ от 16,61 кв. м. и прилежащи към него 5,98 кв. м. идеални части от общи части, е предназначено за офис и се предлага на цена не по-малка от 70,03 евро без ДДС.
Обявата е с валидност 7 дни от датата на публикуване.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0879 665 892

Публикувано на 20.11.2023

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи 2-ма ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата.

Публикувано на 21.09.2023

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бл. 2 на бул. „Цариградско шосе" № 125 за срок не по-дълъг от 3 години, започващ от 01.10.2023 г. две помещения. Помещение № 341, разположено на третия етаж, с обща площ от 52,94 кв. м и прилежащи към него 19,06 кв. м идеални части от общи части, е предназначено за офис и се предлага на цена не по-малка от 223,20 евро без ДДС. Помещение на първи етаж с обща площ от 27,50 кв. м и прилежащи към него 9.9 кв. м идеални части от общи части, подходящо за бюфет, офис или склад и се предлага на цена не по-малка от 129,69 евро без ДДС.
Обявата е с валидност 7 дни от датата на публикуване.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0879 665 892

Публикувано на 14.09.2023

2022

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи ИЗСЛЕДОВАТЕЛ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата.

Публикувано на 8.12.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи ИЗСЛЕДОВАТЕЛ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата.

Публикувано на 27.09.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бл. 2 на бул. „Цариградско шосе“ № 125 за срок не по-дълъг от 3 години, започващ от 01.10.2022 г., помещения № 329 и № 342, разположени на третия етаж. Помещение № 329, с обща площ от 19 кв.м и прилежащи към него 6 кв.м идеални части от общи части, е предназначено за офис и се предлага на цена не по-малка от 78 евро без ДДС. Помещение № 342 с обща площ от 64 кв.м и прилежащи към него 22 кв.м идеални части от общи части, е предназначено за склад и се предлага на цена не по-малка от 141 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 16.09.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи ИЗСЛЕДОВАТЕЛ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата.

Публикувано на 14.09.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, бл. 2 на бул. „Цариградско шосе“ № 125 за срок не по-дълъг от 3 години, започващ от 01.10.2022 г., помещения № 329 и № 342, разположени на третия етаж. Помещение № 329, с обща площ от 64 кв.м и прилежащи към него 26 кв.м идеални части от общи части, е предназначено за склад и се предлага на цена не по-малка от 141 евро без ДДС. Помещение № 342, с обща площ от 19 кв.м и прилежащи към него 2 кв.м идеални части от общи части, е предназначено за офис и се предлага на цена не по-малка от 78 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 20.07.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. „Акад. Г. Бончев” Бл. 29А за срок не по-дълъг от 3 години, започващ от 01.10.2022 г., едно помещение (№42) на първия етаж с площ от 15 кв.м и прилежащи към него 2 кв. м от обща площ на цена не по-малка от 63 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 20.07.2022

ИИКТ-БАН oбява места за програмисти/докторанти/постдокторанти за работа по международен проект NEMO-BMI
Пълен текст на обявата.

Публикувано на 06.07.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи ИЗСЛЕДОВАТЕЛ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата.

Публикувано на 17.06.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи ИЗСЛЕДОВАТЕЛ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата.

Публикувано на 17.06.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи ИЗСЛЕДОВАТЕЛ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата.

Публикувано на 17.06.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи ИЗСЛЕДОВАТЕЛ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ-БАН, на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Пълен текст на обявата.

Публикувано на 10.02.2022

2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 29-А, ет. 1 за срок не по-дълъг от 3 години два помещения (стая № 28 и стая № 29) с обща площ 32 кв. м. и 8 кв.м от общите части на цена от 120 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 29.10.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Цареградско шосе 125 бл. 2 за срок не по-дълъг от 3 години едно помещение, представляващо зала с обща площ от 156.60 кв.м и прилежащи към него площи от 27 кв. м, на цена от 719 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 29.10.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, за срок не по-дълъг от 3 години две помещения (стая 51а и 52а) с обща площ 36 кв.м. и прилежащи към него 4 кв.м общи части, намиращо се на първи етаж, на цена от 144 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 23.06.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН (ИИКТ-БАН) търси да назначи ИЗСЛЕДОВАТЕЛ.
Пълен текст на обявата.

Публикувано на 28.05.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН отдава под наем в сградата си в гр. София, община Слатина, ул. Акад. Г. Бончев бл. 29а, за срок не по-дълъг от 3 години едно помещение с площ 16 кв.м. и прилежащи към него 6 кв.м общи части, намиращо се на първи етаж, на цена от 51 евро без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330

Публикувано на 20.04.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) отдава под наем за срок не по-голям от 3 години недвижим имот, находящ се в гр. София, община Слатина, ул. „Цариградско шосе” 125, бл. 2, ет. 1, ст. №1, представляващ помещение с обща площ 20 кв. м. и 4 кв. м идеални части от общите части, на цена не по-малка от 86.4 евро.
За допълнителна информация и оглед: Румен Велев тел. 02 979 3240, GSM 0888 073 330.

Публикувано на 5.04.2021

Обяви за работа в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент ИИКТ при БАН :
Обява 1, Обява 2.

Публикувано на 09.03.2021