ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА

СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В ИИКТ - БАН

редовно обучение
Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Станислав Йовчев Йовков 01.01.2021 01.01.2024 Найден Шиваров
Кристиян Симеонов Димитров 01.01.2022 01.01.2025 Найден Шиваров
Габриела Викторова Коцева 01.01.2023 01.01.2026 Николай Стоименов
Радой Стрезимиров Дуковски 01.01.2023 01.01.2026 Васил Сгурев
Докторска програма „Информатика“
Зорница Агресимова Димитрова 01.01.2020 01.01.2025 Даниела Борисова
Гергана Петкова Матеева 01.01.2021 01.01.2024 Татяна Атанасова
Найден Кирилов Найденов 01.10.2021 01.10.2024 Даниела Борисова
Николай Антониев Бухтияров 01.01.2022 01.01.2025 Даниела Борисова
Милена Янчева Кюмюрджиева 01.01.2022 01.01.2025 Любка Дуковска
Радостина Валтерова Цветкова-Чакърова 01.01.2022 01.01.2025 Любка Дуковска
Теодор Антонов Вакарелски 01.10.2022 01.10.2025 Кирил Алексиев
Илиян Магдаленов Барзев 01.01.2023 01.01.2026 Даниела Борисова
Иван Бориславов Лалев 01.01.2023 01.01.2026 Велизар Шаламанов
Мирослава Дончева Димитрова 01.01.2023 01.01.2026 Иван Попчев
Докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Илиян Грозданов Илиев 01.01.2021 01.01.2024 Велизар Шаламанов
Докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“
Лиляна Живкова Савова 01.09.2020 01.03.2024 Васил Сгурев
Петко Иванов Стоев 01.01.2021 01.01.2024 Найден Шиваров
Димитър Витанов Първанов 01.01.2021 01.01.2024 Татяна Атанасова
Екатерина Спасова Цопанова 01.01.2021 01.01.2024 Васил Сгурев
Мая Стефанова Стайкова 01.01.2023 01.01.2026 Найден Шиваров
задочно обучение
Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Ангел Ботев Иванов 01.08.2020 01.08.2024 Найден Шиваров
Кочо Хрисафов 01.08.2020 01.08.2024 Найден Шиваров
Александър Георгиев Вуков 01.01.2022 01.01.2026 Николай Стоименов
Докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“
Ивана Венциславова Славкова-Ботева 01.07.2023 01.07.2027 Димитър Карастоянов
Докторска програма „Информатика“
Васил Здравков Димитров 01.01.2020 01.01.2024 Даниела Борисова
Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова 01.09.2019 01.03.2024 Иван Попчев
Емилиано Максим Манколи 01.01.2020 01.01.2024 Васил Гуляшки
Едьола Кристак Нака 01.10.2020 01.10.2024 Васил Гуляшки
Людмил Бойков Илиев 01.10.2021 01.10.2025 Димитър Карастоянов
Алса Башким Нуци 01.11.2021 01.11.2025 Васил Гуляшки
Диелза Шани Бериша 01.03.2022 01.03.2026 Васил Гуляшки
Кристел Герги Божики 01.05.2022 01.05.2026 Васил Гуляшки
Александър Василев Бандеров 01.10.2023 01.10.2027 Петя Копринкова
Докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Милвина Тодорова Терзиева 01.01.2021 01.01.2025 Димитър Карастоянов
Генка Иванова Славова-Торрес 01.01.2022 01.01.2026 Владимир Иванов
Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“
Красимир Живков Терзиев 01.01.2021 01.01.2025 Димитър Карастоянов
Анна Георгиева Кръстева 01.01.2021 01.01.2025 Румен Андреев
Илиян Петров
Антония Георгиева Гогова 01.01.2022 01.01.2026 Велизар Шаламанов
самостоятелна подготовка
Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Консултант
Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“
Инна Петрова Николова 01.01.2022 01.01.2025 Пенчо Маринов
Докторска програма „Информатика“
Васил Стефанов Колев 01.03.2022 01.03.2024 Румен Андреев
Зара Рангелова Кънчева 01.06.2022 01.06.2025 Кирил Симов
Ясен Руменов Митев 01.10.2022 01.01.2025 Леонид Кирилов