Анкета за проучване на мнението на докторантите относно качеството на обучението им в ИИКТ-БАН

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА

СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В ИИКТ - БАН

редовно обучение
Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Кристиян Симеонов Димитров 01.01.2022 01.01.2025 Найден Шиваров
Габриела Викторова Коцева 01.01.2023 01.01.2026 Николай Стоименов
Радой Стрезимиров Дуковски 01.01.2023 01.01.2026 Васил Сгурев
Калин Красимиров Копанов 01.01.2024 01.01.2027 Tатяна Атанасова
Докторска програма „Информатика“
Зорница Агресимова Димитрова 01.01.2020 01.01.2025 Даниела Борисова
Найден Кирилов Найденов 01.10.2021 01.10.2024 Даниела Борисова
Николай Антониев Бухтияров 01.01.2022 01.01.2025 Даниела Борисова
Милена Янчева Кюмюрджиева 01.01.2022 01.01.2025 Любка Дуковска
Радостина Валтерова Цветкова-Чакърова 01.01.2022 01.01.2025 Любка Дуковска
Теодор Антонов Вакарелски 01.10.2022 01.10.2025 Кирил Алексиев
Илиян Магдаленов Барзев 01.01.2023 01.01.2026 Даниела Борисова
Иван Бориславов Лалев 01.01.2023 01.01.2026 Велизар Шаламанов
Мирослава Дончева Димитрова 01.01.2023 01.01.2026 Иван Попчев
Велизар Траянов Върбанов 01.01.2024 01.01.2027 Татяна Атанасова
Еленко Станчов 01.01.2024 01.01.2027 Стефка Фиданова
Докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Бойко Димитров Кърков 01.01.2024 01.01.2027 Денис Чикуртев
Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“
Елена Атанасова Благоева 01.01.2024 01.01.2027 Денис Чикуртев
Докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“
Лиляна Живкова Савова 01.09.2020 01.03.2024 Васил Сгурев
Мая Стефанова Стайкова 01.01.2023 01.01.2026 Найден Шиваров
задочно обучение
Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Ангел Ботев Иванов 01.08.2020 01.08.2024 Найден Шиваров
Кочо Хрисафов 01.08.2020 01.08.2024 Найден Шиваров
Александър Георгиев Вуков 01.01.2022 01.01.2026 Николай Стоименов
Докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“
Ивана Венциславова Славкова-Ботева 01.07.2023 01.07.2027 Димитър Карастоянов
Камелия Лазарова Иванова 01.01.2024 01.01.2028 Елисавета Тричкова-Кашъмова
Докторска програма „Информатика“
Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова 01.09.2019 01.03.2024 Иван Попчев
Едьола Кристак Нака 01.10.2020 01.10.2024 Васил Гуляшки
Людмил Бойков Илиев 01.10.2021 01.10.2025 Димитър Карастоянов
Алса Башким Нуци 01.11.2021 01.11.2025 Васил Гуляшки
Диелза Шани Бериша 01.03.2022 01.03.2026 Васил Гуляшки
Кристел Герги Божики 01.05.2022 01.05.2026 Васил Гуляшки
Александър Василев Бандеров 01.10.2023 01.10.2027 Петя Копринкова
Борислав Стоянов Марков 01.01.2024 01.01.2028 Петя Копринкова
Докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Милвина Тодорова Терзиева 01.01.2021 01.01.2025 Димитър Карастоянов
Генка Иванова Славова-Торрес 01.01.2022 01.01.2026 Владимир Иванов
Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“
Красимир Живков Терзиев 01.01.2021 01.01.2025 Димитър Карастоянов
Анна Георгиева Кръстева 01.01.2021 01.01.2025 Румен Андреев
Илиян Петров
Антония Георгиева Гогова 01.01.2022 01.01.2026 Велизар Шаламанов
самостоятелна подготовка
Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Консултант
Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“
Инна Петрова Николова 01.01.2022 01.01.2025 Пенчо Маринов
Докторска програма „Информатика“
Васил Стефанов Колев 01.03.2022 01.03.2024 Румен Андреев
Ясен Руменов Митев 01.10.2022 01.01.2025 Леонид Кирилов