НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ИИКТ-БАН

Национални научни програми

Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както и за цифрово управление на земеделски стопанства с растениевъдно направление за осигуряване на устойчива и ефективна продоволствена система

- Представяне на Института по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово в НПП – ИР
- Представяне на Института по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив в НПП – ИР
- Представяне на ННП – ИР пред обществеността в Садово и фермери от региона на гр. Пловдив на Деня на фермена - 02.06.2021 г.
- Партньорска среща по ННП – ИР 1 – 3 септември 2021 г., гр. Варна
- Представяне на работата по Компонент 1 на НПП – ИР
- Представяне на работата по Компонент 3 на НПП – ИР

Първа годишна конференция на научноизследователските колективи на НПП – ИР 16-17 март 2022 г., гр. Хисаря
- Представяне на Компонент 1 – Дигитални, IoT и роботизирани технологии при производството на растениевъдна продукция. Изграждане на инфраструктура на интелигентно растениевъдство
- Представяне на Компонент 3 – Интелигентна система за управление на земеделските процеси
- От конференцията

- Другите за нас


Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда.

- Представяне на Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“