ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИИКТ-БАН