начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

ИИКТ-БАН обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2020-2021

ИИКТ-БАН развива следните тематични направления:

Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС).


Извлечения от годишните отчети на ИИКТ-БАН: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Публикации ИИКТ-БАН: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014; Цитирания ИИКТ-БАН: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014


Атестационна карта 2020, Методически указания 2020, Указания за попълване на данни в Sonix 2020, Списък на реномирани издателства, Въпроси и отговори


Актуализация: 23.03.2021