COVID-19

Деловодството на ИИКТ стая 215 ще бъде отворено във вторник и четвъртък от 12 до 14 часа до второ нареждане.

БАН преустановява от 10 март 2020 всички масови събития за неопределен период. Мярката важи за централната сграда на Академията и всички научни звена. Със заповед на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски директорите на институти и други самостоятелни звена са уведомени за мерките, които трябва да предприемат във връзка с разпространението на COVID-19.

Годишни отчети на ИИКТ-БАН за:

Публикации ИИКТ-БАН за:

Цитирания ИИКТ-БАН за: