Новини 2020

16 Декември 2020 От 14:00 часа ще се проведе онлайн отчетна сесия на докторантите, за които срокът на докторантурата изтича в периода 01.01.2021 - 01.10.2021 (обява, програма)
15 - 17 Декември 2020 15th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM, Bulgaria
06 Ноември 2020 Network of IcT Robo Clubs - Erasmus + project №2020-1-BG01-KA202-079200 in the field of robotics, based on a partnership between Bulgaria, Romania and Slovakia
23 Октомври 2020 Водещ учен от ИИКТ-БАН завоюва голямата натрада на Съвета по иновации при БТПП за най-добър иновативен проект за 2019.
30 Септември - 03 Октомври 2020 Институтът по информационни и комуникационни технологии - БАН представя своите достижения в сферата на киберсигурността, суперкомпютърните системи и автоматизираните сензорни решения на международното 25-то юбилейно изложение ХЕМУС 2020 в палата 7, щанд 7F2 в Пловдивския Панаир, град Пловдив. Събитието се организира от Фондация Хемус-95 под егидата на Министерство на отбраната и Министерство на икономиката на Република България с участието на делегации от 68 държави.
30 Септември - 02 Октомври 2020 2nd International Scientific Conference "Digital Transformation, Cyber Security and Resilience" (DIGILIENCE 2020), Варна, България
29 Септември - 01 Октомври 2020 1st International Conference on ENVIROnmental Protection and Disaster RISKs (EnviroRISKs), online participation
07 - 12 Септември 2020 International Workshop on "Numerical Solution of Fractional Differential Equations and Applications" NSFDE&A’20, Sozopol, Bulgaria
06 - 09 Септември 2020 15th Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2020), София, България
21 Август 2020 Интервю на проф. Галя Ангелова пред Блумберг ТВ за "Проект за стратегия за развитието на ИИ в България, разработен в БАН, представен за обществено обсъждане"
17 Юли 2020 Национално представителната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) и Институтът по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките (ИИКТ-БАН) сключиха меморандум за сътрудничество.
02 - 03 Юли 2020 КЛаДА-БГ в Пловдив - среща на Консорциума на Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) (към пълния текст)
26 - 28 Юни 2020 IEEE Conference on Intelligent Systems (IS'20), Варна, България
19 - 20 Юни 2020 21-st International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech'20), Русе, България
08 - 13 Юни 2020 International Workshop “Numerical Solution of Fractional Differential Equations and Applications”(NSFDE&A’20), Созопол, България
29 Май 2020 НАТО отбелязва десетата годишнина от публикуването на сборника "Building Integrity and reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices", с редактор и водещ автор проф. Тодор Тагарев, ръководител на Центъра по мениджмънт на сигурността и отбраната към ИИКТ. Сборникът е преведен и публикуван на 14 езика.
29 Май 2020 от 10:00 часа в Хотел „Новотел“, Зала Европа 3, адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 115Н, ще се проведе заключително информационно събитие, на което ще бъдат представени резултатите от изпълнението на дейностите по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0197-С01.
24 Май 2020 Награда „Питагор“ за приложни изследвания и резултати в областта на суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни за проф. д-р Емануил Атанасов
03 Февруари 2020 Награда „Еврика“ за млад изобретател – Николай Стоименов от ИИКТ