Новини 2013

30 Септември 2013 Предаване на БТВ за успешното участие на ИИКТ в европейски проекти
23 - 27 Септември 2013 European Study Group with Industry'95 (ESGI'95), София, България
10-13 Септември, 2013 International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2013), София, България
07 -013 Септември 2013 Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2013), Хисаря, България
24 - 26 Юли 2013 Computational Vision and its Application to Medical Diagnosis, проф. Петя Радева от Университета на Барселона
19 - 21 Юни 2013 IEEE - International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA'2013), Албена, България (proceedings)
07 - 08 Юни 2013 Numerical Solution of Partial Differential Equations: Theory, Algorithms and their Applications, Созопол, България
03 - 07 Юни 2013 9th International Conference on "Large-Scale Scientific Computations" (LSSC'13), Созопол, България
ИИКТ-БАН обявява позиции за студентски практики през 2013. Предложените позиции за студентски практики могат да бъдат реализирани и в рамките на проект "Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07)
Общото събрание на БАН обявява конкурс за млади учени “проф. Марин Дринов” и за най-млади учени “Иван Евстратиев Гешов”
08 - 10 Април 2013 Първа Европа–Китай конференция в областта на суперкомпютърните системи “Partnership for supercomputing applications”, Grand Hotel Sofia, Sofia Bulgaria (Supercomputing Support of the Researches and Education, снимки от събитието: 1, 2, 3, 4)