НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ИИКТ-БАН

СЕМИНАРИ В ИИКТ-БАН

2023

  • 14 Декември 2023 от 13:00 часа ще се проведе отчетна сесия на докторантите, за които срокът на докторантурата изтича в периода 01.01.2024 г. - 01.10.2024 г. Докторантите редовно обучение и докторантите на самостоятелна подготовка представят своите резултати присъствено. Задочните докторанти, по изключение, могат да се представят онлайн. Всички настоящи докторанти (в редовна и задочна форма на обучение) в ИИКТ-БАН и техните ръководители са поканени да присъстват и участват в дискусията.
    Програмата на сесията
    Линк за онлайн представяне на докторанти задочно обучение: https://meet.google.com/sdc-aurf-tfv

2022

  • 9 Декември 2022 от 13:00 часа ще се проведе онлайн отчетна сесия на докторантите, за които срокът на докторантурата изтича в периода 01.01.2023 г. - 01.10.2023 г. (програма)

2021

  • 3 Декември 2021 от 13:00 часа ще се проведе онлайн отчетна сесия на докторантите, за които срокът на докторантурата изтича в периода 01.01.2022 г. - 01.10.2022 г. (програма)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

  • 29 Март 2011 – Solution methods for the Cahn-Hilliard equation - Петя Боянова, ИИКТ-БАН
  • 15 Март 2011 – Finite Element Simulation for the Microscale Model of Li-ion Battery - Василена Накова и Максим Таралов, ИИКТ-БАН