начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките - (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС).

На 16.10.2018 в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ № 1) се проведе публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ). (снимки от събитието)
Събитието беше предшествано от пресконференция в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“.

Институтът по информационни и комуникационни технологии развива следните тематични направления:


Извлечения от годишните отчети на ИИКТ-БАН: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Публикации ИИКТ-БАН: 2017, 2016, 2015, 2014; Цитирания ИИКТ-БАН: 2017, 2016, 2015, 2014


Актуализация: 12.09.2018