Новини 2016

На 1 март 2016 г. Президентът на Кралската шведска академия за инженерни науки (IVA), проф. Бьорн Нилсон беше на работно посещение в БАН по покана на акад. Стефан Воденичаров.

Проф. Бьорн Нилсон направи презентация за дейността на Кралската шведска академия за инженерни науки.

Проф. Бьорн Нилсон посети Института по информационни и комуникационни технологии.