Цели и задачиПартньориКонтакти EN

Добре дошли в проекта CoDE!

Това е тригодишен проект, който стартира с идеята да изследва и анализира информационното пространство в България. Проектът се провежда в периода 2023-2026 г. в партньорство с Фондация „Америка за България“.


Цели и задачи

Проектът CoDE си поставя следните цели и задачи:


Етапи на проекта

Проектът се реализира на три етапа:

  1. Анализ и концептуализация - първата година включва извършване на анализ, идентифициране и изясняване на моделите на информационната среда.
  2. Представяне на насоки за рационализация - втората година предвижда разработване на насоки за усъвършенстване и представяне пред заинтересованите страни.
  3. Оптимизация и демонстрация - финалната фаза включва оптимизация и демонстрация на постигнатите резултати.


Заинтересовани страни

Проектът се ориентира към обществото, медийни организации, академични институции, неправителствен сектор, бизнес и държавни институции.


Бъдеще на екосистемата

След успешното приключване на проекта, екосистемата за анализ на информационната среда ще се стреми да се утвърди и да продължи да работи в съответствие със зададения бизнес модел и стратегия за развитие. Това предвижда устойчиво и структурирано продължаване на дейностите на екосистемата, гарантирайки нейното продължаващо значение и въздействие след приключването на проекта.