начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |
проекти, семинари и международно сътрудничество

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ в ИИКТ-БАН


Протоколи от заседения на Научния съвет на ИИКТ-БАН


Правилник за дейността на ИИКТ-БАН


Етичен кодекс на учените от ИИКТ-БАН


Извлечение от годишния отчет на ИИКТ-БАН за 2020 г.
Извлечение от годишния отчет на ИИКТ-БАН за 2019 г.
Извлечение от годишния отчет на ИИКТ-БАН за 2018 г.
Извлечение от годишния отчет на ИИКТ-БАН за 2017 г.
Извлечение от годишния отчет на ИИКТ-БАН за 2016 г.
Извлечение от годишния отчет на ИИКТ-БАН за 2015 г.
Извлечение от годишния отчет на ИИКТ-БАН за 2014 г.
Извлечение от годишния отчет на ИИКТ-БАН за 2013 г.
Извлечение от годишния отчет на ИИКТ-БАН за 2012 г.
Извлечение от годишния отчет на ИИКТ-БАН за 2011 г.


Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН) участва активно както в научните национални програми, така и в международните програми на Европейската комисия TEMPUS, COPERNICUS, FP5, FP6, FP7, Horizon 2020, програмите на НАТО, на фондация Фолксваген, на националната научна фондация на САЩ, на Швейцарския научен фонд и много други. ИИКТ-БАН активно сътрудничи с редица научни институции от Европейския Съюз, и с университети и научни звена от Германия, Англия, Франция, Финландия, Гърция, Швейцария, Русия, САЩ, Украйна, Япония и др.