Новини 2019

Научните постижения на ИИКТ-БАН бяха представени на Дни на отворените врати - 3ти и 4ти октомври 2019 г. Директорът на института, проф. дмн Галя Ангелова откри Дните на 3ти октомври с кратка презентация, в която бяха отразени както постигнатите резултати, така и анализирани слабите страни в дейността на института.

Официални гости на събитието на 4 октомври бяха кметът на София, Йорданка Фандъкова, председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ Александър Темелков и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Сред гостите бяха партньори, представители на бизнеса, колеги от други институти на БАН и ученици.

„Сътрудничеството на София с ИИКТ-БАН ще продължи и с процеса на дигитална трансформация на нашия град. Възможностите, които ни предоставят учените и лабораториите с оборудване на института, както и суперкомпютъра, са важна част от работата по иновации и прилагането на новите технологии в града“, каза г-жа Фандъкова.

Г-н Темелков изрази задоволство от приложните разработки, които могат да помогнат за внедряване на различни системи в областта на електронното управление, например разпознаването на реч като текст ще улесни много изготвянето на документация в съдилищата.

Акад. Ревалски поздрави института за активното честване на 150-годишнината на БАН и пожела по-нататъшна успешна работа на всички млади учени, които представят свои разработки в рамките на Дните на отворени врати.

Гостите посетиха Центъра за високопроизводителни изчисления.

Бяха представени резултати от 5 стартирали през 2018-2019 проекта с ИИКТ като координатор или водещ изпълнител: „Център за върхови постижения по информатика и ИКТ“, финансиран по ОПНОИР, „Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания“, финансиран по Националната пътна карта за научна инфраструктура, „Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура (КЛаДА-БГ) за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство“, финансирана по Националната пътна карта за научна инфраструктура, „Създаване на 3Д тактилни картини за незрящи“ в Софийска градска художествена галерия по проект със Столична община и „Разработка на първа версия на прототипен диктофон за българска медицинска реч“ по Националната научна програма е-Здраве

Гостите бяха запознати с три младежки проекта, финансирани от БАН и наградени като най-добри в областта на математиката и информатиката за 2019 г.

Свои резултати представиха млади учени, повечето от тях подпомогнати от Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“. Връчени бяха награди за научно-приложни постижения на млади учени за 2019 година.

Посетителите се запознаха и с постигнати резултати в различните научни направления на института, представени в 45 постера и 5 демонстрации.


Дарик радио: Дни на отворените врати в ИИКТ на БАН