Новини 2019

Президентът Румен Радев се запозна с научни резултати, проекти и научната инфраструктура на Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките

„България с това, което сте направили, се позиционира на световната иновационна карта“ каза президентът Румен Радев, който посети Института по информационни и комуникационни технологии към БАН /ИИКТ-БАН/ на 10 декември 2019 г.

Президентът подчерта, че съществуването на подобен институт, както и на Център за върхови постижения са заявка за големи амбиции. Мощта на една съвременна държава вече не е само индустриализацията, а се изразява също и с информационния й потенциал, каза той. Държавният глава поясни, че способността да събираш огромна по обем информация, да можеш да я преработиш и то по важен критерий, да пресееш фалшивата от истинската, да познаваш алгоритмите, с които тя да се превърне в знание, което ти да можеш да употребиш преди другите – ето това е тайната на икономическия успех в нашето съвремие.

На срещата присъстваха акад. Юлиян Ревалски - председател на БАН, академици, водещи учени и изявени млади учени и докторанти от ИИКТ.

Научният секретар, проф. Анета Караиванова, представи основните постижения на института, които го определят като национален и регионален лидер в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии.

Чл.-кор. Светозар Маргенов представи Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии, получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Президентът и гостите имаха възможността да се запознаят с щандове представящи големите национални проекти, ръководени от института. Бяха представени следните два проекта - обекти от научноизследователските инфраструктури в Националната пътната карта на Република България:
Национален център за високопроизводителни и разпределителни пресмятания (НЦВРП) - електронна инфраструктура, която интегрира изчислителни системи и системи за съхранение на данни, софтуер, мидълуер и услуги, и предлага на българските изследователи прозрачен и отворен достъп с цел разработване и работа на изчислително- интензивни научни приложения.
Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура (КЛаДА-БГ) за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейската инфраструктура CLARIN. КЛаДА-БГ осигурява публичен достъп до езикови ресурси и дигитални представяния, програмни средства и услуги за езиковото, културното и историческото наследство на България.

В експозицията беше включена демонстрация на софтуерни и технически средства на среда за виртуална тримерна реалност.

Президентът Радев се запозна с възможностите на високопроизводителния изчислителен комплекс в ИИКТ.

Медии за събитието: