Документи на проф. д-р Анета Караиванова,
подадани за участие в конкурс за Директор на ИИКТ-БАН

  1. Програма
  2. Автобиография
  3. Списък на научните публикации
  4. Списък на цитиранията
  5. Списък на проектите