Новини 2015

На 27. 03. 2015 г., делегация ръководена от г-н Валтер Дефа, генерален директор на Генерална дирекция „Регионална и градска политика” на ЕК, посети Института по информационни и комуникационни технологии при БАН.

  • Чл.-кор. Светозар Маргенов представи дейността на института и работата по проекти с национално и международно финансиране. Специално внимание бе отделно на участието в програма Хоризонт 2020 и в частност на стартиращия на 1 юни проект за създаване на нов Център за върхови постижения. Бяха обсъдени също така основни приоритети в работата за устойчиво развитие на института.
  • В състава на делегацията бяха и представители на Министерския съвет, сред които и Заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков. Присъства и директорът на София Тех Парк г-жа Елица Панайотова.
  • Г-н Валтер Дефа и придружаващите го лица бяха запознати с възможностите на част от високо технологичните уреди от създадената в рамките на проект АКОМИН „Интелигентна лаборатория“.

снимки от събитието