Новини 2015

На 14 юли 2015 г. в ИИКТ-БАН бе проведено Изнесено заседание на Експертния съвет за наука, технологии и иновации към Кмета на Столична община, открито от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. На заседанието присъстваха зам. министър Николай Денков и зам. министър Костадин Костадинов.

Планът за действие към Иновационната Стратегия за Интелигентна Специализация (ИСИС) на София в приоритет ИКТ беше дискутиран на 14 юли 2015 г. в Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН.

Дискусията беше отрита от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, която поздрави участниците и изказа благодарност за съвместната работа с БАН и подкрепата на академиците в Експертния съвет по наука, технологии и иновации към Кмета на СО за повишаване на качеството на живот в столицата и утвърждаването на София като иновативен и интелигентен град.

Модератор на дискусията беше проф. Костадин Костадинов, зам.-министър на образованието и науката (МОН). Проф. Николай Денков, зам.-министър в МОН, представи концепцията за центровете за върхови постижения и за компетентност, като инструмент за реализиране на пазарно ориентирани научни изследвания. Презентации направиха чл.-кор. Светозар Маргенов, директор на ИИКТ-БАН, проф. Галя Ангелова, координатор на проект АКОМИН. Проф. Димитър Карастоянов представи резултати от изпълнение на пилотни проекти с използване на съвременно оборудване, включващо: компютърен томограф, 3D скенер, 3D принтер, термокамера, високоскоростна камера, акустична холографска антена и лаборатория за обработка на реч.

снимки от събитието