ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН

Орган за контрол

ИЗВЪРШВА КОНТРОЛ НА:

Сертификат за акредитация, Заповед за преакредитация

ПРОЦЕДУРА - Жалби и възражения

Състав

Адрес

Бул. Цариградско шосе 125, Бл. 2, София 1113, България 

Лице за контакт

н.с. Мариана Зуркова, Тел.: (02) 8736055, Факс: (02) 8723905, Ел. поща: mzourkova@mail.bg