начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

секции


административни и специализирани звена

отдел Човешки ресурси


Румяна Делева (бл.25А)

Телефон: (02) 979 66 05  


Венетка Масова (бл. 2)

Телефон: (02) 979 24 55