начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

секции


административни и специализирани звена

Финансово-счетоводен отдел


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Телефон:  (02)979 66 02 
e-mail: stamova@bas.bg 


СЧЕТОВОДство:

Телефон: (02) 979 66 26


финансов контрольор

 Телефон: (02) 871 69 51