logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Кибер-Физични Системи

Изследване и развитие на иновативни, интелигентни информационни и комуникационни технологии за управление на сервизни роботи

Целта на проекта е да се изследват фундаментални проблеми в роботиката, на базата на които да се създадат нови подходи и методи за подобряване на роботиката. Обхванати са области като компютърно зрение, автономна навигация, хардуерно осигуряване, сензорни системи, комплексно многоканално управление, гласово разпознаване, отдалечено управление и диагностика. Основен метод за реализиране на изследванията е изследване и приложение на ИТ технологиите върху контролери, сензори и модули за комуникация.

Проекта е финансиран от Фонд Научни Изследвания и е с номер № КП-06-М27/1

Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Денис Чикуртев

Членове на научния екип на проекта:

  • Гл. ас. д-р Калоян Йовчев, Софийски Университет
  • инж. Стефан Шиваров, Докторант в Технически Университет Виена
  • Ивайло Рангелов