начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

проекти, семинари и международно сътрудничество


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ в ИИКТ - БАН


Програма за подпомагане на младите учени в БАН - 2015


национални проекти

 1. Български суперкомпютърен център; високопроизводителна инфраструктура за компютърно моделиране, симулации и изследвания с приложение в промишлеността, медицината, фармацевтика, енергетика, транспорт, финансии и околна среда - Проект ДО 1-03 с МОМН (2011 – 2012)
 2. Разработване и изследване на нови методи Монте Карло за моделиране на сложни системи - Проект ДМУ 03/61 с Фонд “Научни изследвания” (2011 – 2013)
 3. Изследване на информационните заплахи и поведенческа динамика на потребителите в социални мрежи от Интернет пространството - Проект DMUo3/22 с Фонд “Научни изследвания” (2011 – 2013)
 4. Оптимизация и управление на натоварването на енергоблоковете в ТЕЦ според дяла на възобновяеми енергиини източници включени в енергосистемата - Проект ДКОФ7РП02/1с Фонд “Научни изследвания” (2011 – 2012)
 5. УЕБ-базирана интерактивна система, подпомагаща построяването на модели и решаването на задачи за оптимизация и вземане на решения - Проект ДТК 02/71 с Фонд “Научни изследвания” (2010 – 2013)
 6. Предсказващо поддържане на технологични съоръжения въз основа на диагностика и анализ на риска - Проект ДВУ-10-0267 с Фонд “Научни изследвания” (2010 – 2013)
 7. Център за върхови научни постижения "Суперкомпютърни приложения" - Проект ДЦВП-02/1 с Фонд “Научни изследвания” (2010 – 2014)
 8. Моделиране на процеси с фиксирани правила за развитие - Проект ДИД 02/29 с Фонд “Научни изследвания” (2009 – 2013)
 9. Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолия - Проект Д 002-13 с Фонд “Научни изследвания” (2009 – 2013)
 10. Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение - Проект ИД 002-14 с Фонд “Научни изследвания” (2009 – 2013)
 11. Откриване, оценка на параметрите на слаби GPS сигнали и подобряване на ефективността на системата чрез потискане на радиочестотните смущения и намаляване на навигационната грешка - Проект ДТК02-28 с Фонд “Научни изследвания” (2009 – 2012)
 12. Консолидиране и обработване на параметри за пожари в горски масиви натериоторията на България чрез прилагане на модела WEATHER RESEARCH AND FOREECASTING MODEL – FIRE - Проект МУ 02-63 с Фонд “Научни изследвания” (2009 – 2012)
 13. Ефективни Монте Карло методи за големи научно-изследователски задачи - Проект ДТК 02/44 с Фонд “Научни изследвания” (2009– 2013)
 14. Иновативни квази-Монте Карло грид пресмятания – среда, библиотеки, пилотни грид приложения - Проект ДО 02-146/08 с Фонд “Научни изследвания” (2008 – 2012)
 15. Монте Карло и квази-Монте Карло методи за анализ на чувствителността на големи математически модели - Проект ДО 02-215/08 с Фонд “Научни изследвания” (2008 – 2012)
 16. Семантични технологии за Интернет услуги и технологично поддържано обучение - Проект Д-002-189 с Фонд “Научни изследвания” (2008 – 2012)
 17. Интелигентни системи за диагностика и вземане на решения в технологични процеси - Проект Д002-306 с Фонд “Научни изследвания” (2008 – 2012)
 18. Архитектура на висококачествен софтуер на базата на шина за услуги - Проект ДО 02-182 с Фонд “Научни изследвания” (2008 – 2012)
 19. Ефективно търсене на концептуални шаблони с приложения в медицинската информатика (ЕВТИМА) - Проект ДО 02-292 с Фонд “Научни изследвания” (2008 – 2012)
 20. Компютърно моделиране на хематопоеза с приложения при патологични заболявания на кръвта - Проект ДО 02-214/08 с Фонд “Научни изследвания” (2008 – 2012)
 21. Методи, алгоритми и софтуерни средства за задачи с голяма размерност и йерархични компютърни модели - Проект ДО 02-147/08 с Фонд “Научни изследвания” (2008 – 2012)
 22. Астроинформатика: Обработка и анализ на дигитализирани данни и web-базирано приложение - Проект ДО-02-275 с Фонд “Научни изследвания” (2008 – 2012)
 23. Мулти-сигнална обработка в реално време за глобални навигационни и радарни приложения програмируем хардуерен дизайн - Проект Д002-344 с Фонд “Научни изследвания” (2008 – 2012)
 24. Към българската национална система за информация и прогноза на химическото време - Проект ДО 02-161/08 с Фонд “Научни изследвания” (2008 – 2012)
 25. Разработка на GPS системи от второ поколение - избор, паралелизация и изпълнение в съвременни високо производителни изчислителни архитектури на алгоритми, предназначени за пространствено времево адаптивно откриване и съпровождане на GPS сигнали от различни спътници при условията на >интензивни градски смущения или закрити помещения - Проект МУ-ФС-05/2007 с Фонд „Научни изследвания” (2008 - 2012)